Velkommen til Norsk start 8-10

Norsk start – Tekstbok

Følger læreplanen i grunnleggende norsk

Norsk start – Engelsk

Begynneropplæring

Norsk start – KRLE

Hjelper den minoritetsspråklige i å nå kompetansemålene i KRLE

Norsk start – Samfunnsfag

Hjelper den minoritetsspråklige i å nå kompetansemålene i samfunnsfag

NORSK START LYD

Alle bøkene 1-10 i lydformat

Bestill på CDU.no

Norsk start

600 oppgaver og en innholdsrik ordbank med innlest lyd.

For lærere

Lærerveiledninger, aktiviteter og tilleggsressurser for deg som underviser.

Gratis:

Nyheit!
No med fleire oppgåver med større variasjon, og ein fornya Ordbank til bruk på ulike plattformer.

Norsk start fra Cappelen Damm

Følger læreplanen i grunnleggende norsk

Bestill på CDU.no

Følger læreplanen i grunnleggende norsk

Bestill på CDU.no

Følger læreplanen i grunnleggende norsk

Bestill på CDU.no